Вянок

Яшчэ не ацэнена
Там, дзе сінее Свіцязь,
   сто зім назад, сто лет,
Ці, можа, больш, —
                  дзяўчыну
   кахаў юнак-паэт.

Кахаў, але дзяўчына
   заручана з другім
I будзе павянчана
   з багатым,
            а не з ім.

Яна ў вянчальным плацці
   сустрэцца з ім прыйшла.
Яму на развітанне
   яна вянок спляла.

Вянок той з простых кветак
   ён браў, сказаўшы ёй:
— На ўсё жыццё, Марыля,
   я з гэтай хвілі твой.

У гэты час, Марыля,
   я дам табе зарок,
Што для цябе таксама
   спляту я свой вянок...

Пабраўшыся за рукі,
   стаялі так яны,
Пакуль не зазваніла
   іх ростань у званы.

— Бывай!.. — яна сказала.
   Чакаў яе касцёл.
Яго ж туга чакала
   маўклівая, як дол.

На звон касцёльны бегчы
   ёй не хапала сіл,
А ён упаў, няшчасны,
   з яе вянком у пыл.

А як устаў з дарогі,
   то быў чарней ад хмар —
На лес падобны быў ён,
   якім прайшоў пажар.

З тых дзён любві на свеце
   ён не шукаў сабе,
Аддаў ён сваё сэрца
   і песні барацьбе.

Памёр ён на чужыне...
   А перад смерцю ён
Згадаў сваю Марылю —
   любоў юнацкіх дзён:

— Марыля! З дзён разлукі
   цябе не бачыў я,
Ты ад мяне далёка,
   каханая мая.

Але ў жыцці са мною
   заўсёды ты была.
Я плыў бурлівым морам,
   і ты са мной плыла.

I вось я паміраю
   на старане чужой,
З табой я размаўляю, —
   ты і цяпер са мной.

Дзе б я ні быў, заўсёды
   я помніў свой зарок:
Калісьці абяцаны
   я сплёў табе вянок.

Я плёў яго ў выгнанні,
   нявянучы, жывы,
З найлепшых кветак родных
   і роднае травы.

Я рваў іх з свайго сэрца,
   а не з лугоў і ніў,
Я іх слязою чыстай,
   нібы расой, абмыў.

Я поясам абвіў іх,
   сатканым з туманоў,
Ды светлай доўгай стужкай
   мной пройдзеных шляхоў.

Вянок мой — гэта радасць
   і боль душы маёй,
Вянок — мой спеў,
   што кліча з нядоляю на бой.

Здалёк паслаў апошні
   Марылі ён прывет...
Нямала з той часіны
   мінула зім і лет.

Але не забывае
   народ аб ёй, аб ім,
Іх памяццю вянчае,
   нібы вянком сваім.

Вянчае не ў касцёле,
   не перад алтаром,
А ў лесе на начлезе,
   а ў полі за рулём.

Там, дзе сінее Свіцязь,
   сярод палёў, лясоў,
Жыве паэта імя,
   жыве яго любоў.